Doskonalenie nauczycieli - lepsza jakość edukacji

1
2
3
4
5

Dobre praktyki

  1. Ewaluacja w nowym nadzorze pedagogicznym
  2. Praca z uczniem zdolnym - Szkolenie Rady Pedagogicznej
  3. Techniki uczenia się i metody motywujące do nauki
  4. Jak pomóc uczniowi osiągnąć sukces edukacyjny
  5. Współpraca nauczycieli w prowadzeniu procesów edukacyjnych