Doskonalenie nauczycieli - lepsza jakość edukacji

1
2
3
4
5

Publikacje

 1. Edukacyjna wartość dodana
 2. Edukacyjna wartość dodana
 3. Jak i po co prowadzić ewaluację wewnętrzną
 4. Jak pomóc osiągnąć uczniowi sukces edukacyjny
 5. Jak pomóc osiągnąć uczniowi sukces edukacyjny
 6. Nauczyciel 45+
 7. Nauczyciel 45+
 8. Ocenianie kształtujące
 9. Oferta edukacyjna drogą do właściwej realizacji podstawy programowej
 10. Oferta edukacyjna drogą do właściwej realizacji podstawy programowej
 11. Praca z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych m. in. w przedszkolu
 12. Praca z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
 13. Rodzice są partnerami szkoły (Klanza)
 14. Techniki uczenia się i metody motywujące do nauki w przedszkolu
 15. TUTORING nauczycielski i rówieśniczy - praca z uczniem zdolnym
 16. TUTORING nauczycielski i rówieśniczy - praca z uczniem zdolnym
 17. Wspieranie pracy wychowawców klas - bezpieczna szkoła (przedszkole)
 18. Współpraca nauczycieli w prowadzeniu procesów edukacyjnych
 19. Wykorzystanie EWD w ewaluacji wewnętrznej szkoły
 20. Wykorzystanie EWD w ewaluacji wewnętrznej szkoły
 21. Wykorzystanie TIK na zajęciach edukacyjnych - bezpieczny Internet
 22. Wypalenie zawodowe i stres w zawodzie nauczyciela

 Dla sieci współpracy i samokształcenia

 1. Edukacja teatralna dzieci w wieku przedszkolnym
 2. Jak rozwijać twórcze myślenie uczniów
 3. Nauczyciele pracują zespołowo
 4. Promocja i budowanie wizerunku szkoły