Doskonalenie nauczycieli - lepsza jakość edukacji

1
2
3
4
5

O Projekcie

Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół poprzez wdrożenie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli w powiecie grodzkim Miasto Kalisz

Cel główny

Poprawa jakości funkcjonowania systemu doskonalenia nauczycieli w powiecie grodzkim Miasto Kalisz, poprzez realizację kompleksowego wsparcia w 20 szkołach i 15 przedszkolach, spójnego z ich potrzebami.

Cele szczegółowe

Grupa docelowa

Rekrutacja szkół i przedszkoli

Dokumenty rekrutacyjne:

Rekrutacja nauczycieli i nauczycielek

Dokumenty rekrutacyjne: