Doskonalenie nauczycieli - lepsza jakość edukacji

1
2
3
4
5

Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół poprzez wdrożenie zmodernizowanego
systemu doskonalenia nauczycieli w powiecie grodzkim Miasto Kalisz

Aktualności

Zapytanie o wycenę jednostkowej usługi polegającej na świadczeniu usług cateringowych dla nauczycieli/lek w ramach Działania 3.5 POKL

11/09/2014

W związku z koniecznością oszacowania wartości przyszłego zamówienia, Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego w Kaliszu zwraca się z prośbą do podmiotów świadczących usługi cateringowe o wycenę jednostkowej usługi polegającej na świadczeniu usług cateringowych dla uczestników/czek szkoleń (warsztatów) w ramach Projektu "Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół poprzez wdrożenie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli w powiecie grodzkim Miasto Kalisz" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet III – Wysoka jakość systemu oświaty, Działanie 3.5 – Kompleksowe wspomaganie rozwoju Szkół, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Zapytanie o wycenę jednostkowej usługi polegającej na realizacji form doskonalenia nauczycieli/lek (szkolenia, warsztaty, wykłady, konsultacje indywidualne i zespołowe) w ramach Działania 3.5 POKL

08/09/2014

W związku z koniecznością oszacowania wartości przyszłego zamówienia, Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego w Kaliszu zwraca się z prośbą do podmiotów świadczących usługi z zakresu doskonalenia nauczycieli o wycenę jednostkowej usługi polegającej na realizacji form doskonalenia nauczycieli (szkolenia, warsztaty, wykłady, konsultacje indywidualne i zespołowe)  rozumianej jako przeprowadzenie pełnego cyklu doskonalenia w ramach Projektu "Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół poprzez wdrożenie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli w powiecie grodzkim Miasto Kalisz" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet III – Wysoka jakość systemu oświaty, Działanie 3.5 – Kompleksowe wspomaganie rozwoju Szkół, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.