Doskonalenie nauczycieli - lepsza jakość edukacji

1
2
3
4
5

Szkolenia

SPRAWOZDANIE z wykonania usługi edukacyjnej – realizacja form doskonalenia w ramach Projektu Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół poprzez wdrożenie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli w powiecie grodzkim Miasto Kalisz