Doskonalenie nauczycieli - lepsza jakość edukacji

1
2
3
4
5

Zamówienia publiczne

2014

1.

Zaproszenie do składania ofert do w ramach zamówienia publicznego Nr CKUiP-EFS.271.8.2014 na wykonanie zlecenia: Przeprowadzenie cyklu szkoleń (warsztatów) oraz konsultacji przez ekspertów zewnętrznych w ramach 1 sieci współpracy i samokształcenia dla Dyrektorów/rek i Nauczycieli/lek dla szkół i przedszkoli z terenu Miasta Kalisza...

2.

Zaproszenie do składania ofert do w ramach zamówienia publicznego Nr CKUiP-EFS.271.7.2014 na wykonanie zlecenia: Przeprowadzenie cyklu szkoleń (warsztatów) oraz konsultacji przez ekspertów zewnętrznych w ramach 4 sieci współpracy i samokształcenia dla Dyrektorów/rek i Nauczycieli/lek dla szkół i przedszkoli z terenu Miasta Kalisza...

3.

Zaproszenie do składania ofert do w ramach zamówienia publicznego Nr CKUiP-EFS.271.6.2014 na wykonanie dzieła: Opracowanie Powiatowego Programu Wspomagania (PPW)...

4.

Usługa edukacyjna - realizacja form doskonalenia w ramach Projektu Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół...

5.

Świadczenie usług cateringowych dla uczestników/czek form doskonalenia w ramach Projektu...

6.

Świadczenie usług cateringowych dla uczestników/czek form doskonalenia...

2013

1.

Dostawa pomocy dydaktycznych dla Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego w Kaliszu

2.

Świadczenie usług: Pełnienie funkcji Koordynatora sieci współpracy i samokształcenia...

3.

Świadczenie usług: Wykonanie i dostarczenie materiałów szkoleniowych, artykułów informacyjnych i promocyjnych, usługi publikacji, wykonanie projektu graficznego, zaprojektowanie i wykonanie st

4.

Usługa edukacyjna - realizacja form doskonalenia...

5.

Usługa edukacyjna - realizacja form doskonalenia...